תמונות

רנדולף היה האיש של הגריזליס ברגעי ההכרעה (gettyimages)