תמונות

ילדים רצים - תצלום מאחורי גדר, רואים להם רק את הגב