תמונות

קורצקי. השאיר לעצמו סיכוי להינצל (סוכנות ג'יני)