תמונות

שאהר חלאילה. כועס ושוקל שלא להגיע (עמית מצפה)