תמונות

סהר מול יחיאל. בישל את שער היתרון (רועי גלדסטון)