תמונות

ינסה להוציא את העגלה מהבוץ. חסין (עודד קרני)