תמונות

קרי. הביס את הארדן בכל הזדמנות השנה (getty)