תמונות

רחוקה מהדבר האמיתי. מכבי למדה שיעור בפערים (אלן שיבר)