תמונות

מלחמה ומשחק נהדר שלו לא הועילו בסופו של דבר. סופו (gettyimages)