תמונות

קרב על הקרקע. בסוף האדומים לקחו אותו (צילום: אלן שיבר)