תמונות

צוללת רוסית במים הנורווגיים צילום: הטלגראף