תמונות

אפילו הוא הגיע. ג'ק אנגלידיס (קובי אליהו, וואלה)