תמונות

נאש עם קובי. תמונה שגם בלייקרס שכחו את היא נראית (gettyiamges)