תמונות

גם להם מגיעה התייחסות: כולם רוצים לגעת בפרגי