תמונות

גולדהאר רגע לפני ההנפה. החסכון השתלם (אלן שיבר)