תמונות

ידע ימים טובים יותר. אוחנה (צילום: אלן שיבר)