תמונות

לא כל הכסף ממכירת אצילי יגיע לבית"ר? (דני מרון)