תמונות

שיחזור הרצח בתל ברוך צילום: רענן כהן, מעריב