תמונות

ייפגשו עם אחת הישראליות? רויס מוניאן וקארול (gettyimages)