תמונות

פלאטיני עם לוזון. באופ&"א לא מתרגשים מקצב ההכנות באוקראינה (דרור ע