תמונות

מתנות ביתילי, תמונה ציפור כחולה, 549 שקל צילום: ישראל כהן