תמונות

הולכים במים בבקעת כנרות, שפך המשושים- הזאכי צילום: ערן גל-אור