תמונות

המצב משתפר, חתוכה עשוי להיות כשיר (אלן שיבר)