תמונות

תרחט גולני צילום: אורי ברקת ויעל שלח, במחנה