תמונות

רמי קלינשטיין, ארז לב ארי צילום: דוד מיכאל שחר