תמונות

הלך עם הקבוצה דרך ארוכה, אבל לא ברור אם יירד גם ללאומית. דן (דני מ