תמונות

גלושצ'ביץ', יישאר אדום? (אריאל נובק). צפו בו משאיר את הפועל חיפה ב