תמונות

יריבות יסתכו על ב"ש אחרת? (צילום: אלן שיבר)