תמונות

זירת תקיפת ישראלית בירושלים צילום: מצב ביטחוני גלובלי