תמונות

מקרייב מנסה לבעוט. חלוקת נקודות בי"א (אלעד ירקון)