תמונות

חתימה על הסכם הסיוע צילום: שגרירות ישראל בוושינגטון