תמונות

תמוז מנסה לחדור את ההגנה של אשדוד (משה חרמון)