תמונות

שיחרור נשר בגן לאומי עין עבדת צילום: רשות הטבע והגנים