תמונות

מחלקה ראשונה מרץ 23 - מימין לשמאל, אורית בנבנישתי ומתי קרסו צילום: אביב חופי