תמונות

אופיר אקוניס, צחי הנגבי, חיים כץ, ממשלה צילום: חדשות 2