תמונות

גאסול וברקת. אל תבנו על הגעה של הספרדי לירושלים...