תמונות

מאור אסור במדי נתניה. עדיין לא עבר בבקרה ולא ישחק (משה חרמון)