תמונות

שמרית גיגי מול דניאל מקריי הערב (מור שאולי)