תמונות

קולודני. גם היא סחבה את אשדוד (קובי אליהו, וואלה)