תמונות

הרכש החדש של הצהובים? גלינור פלט (gettyimages)