תמונות

אביבית בר זוהר ומפלגת כלכלה צילום: ברק פכטר