תמונות

אין שינויים, למרות הפערים בכושר. שכטר בפנים, עטר בחוץ (אלן שיבר)