תמונות

דלית לילינטל, פינת ישיבה צילום: גדעון לוין