תמונות

שווקים בעולם, ליל, צילום בשמת גל צילום: בשמת גל