תמונות

יחזור לסגל לראשונה מאז היורו המאכזב. פדרו (getty)