תמונות

האמת, זה מכניס לפרופורציות. זה בסך הכל כדורגל (אלן שיבר)