תמונות

חיים אתגר, אייל שני וחיים כהן במשדר בחירות מיוחד צילום: דנה ישראלי