תמונות

השופט הקפריסאי במשחק בין בית&"ר לאחי נצרת (גיא בן זיו)