תמונות

גנרטור חברת החשמל נערכת לגל הקור גנרטורים צילום: יוסי וייס