תמונות

"רואה בנבחרת שליחות". לוי לא מסתכל לאחור (אלן שיבר)